• avatar

  9 栋梁会员

  发表于 2019-01-11 11:29 楼主
  标的详细信息
  平台名称:      
  标的总额:        10000
  项目期限:        5天
  借贷协商利率:        10%
  起售时间:        2019-1-14 05:00
  标的链接:       https://mingjiecf.com/index?source=wangdaizhongguo
  平台QQ群:        282895745
  平台的客服电话:        400-807-6777
  平台公众微信号:        mingjiejf

  致铭捷金服出借人:
  铭捷金服,全称铭捷财富(北京)互联网信息服务有限公司,拥有完整的产品、研发、风控、财务以及客服等职能体系,是一家具备优秀的自主研发能力的网络借贷信息中介机构,以上为最新发标情况,如有问题请联系客服:400-807-6777。


 • 上一页
 • 下一页
发表评论:

发表